KERAMIKMÅLARINNOR

Den gamla Kähler-verkstaden anlitade under 1800- och 1900-talet en rad duktiga målarinnor. Dessa kvinnor har en alldeles särskild talang för att måla exakt och elegant på keramiken som formges av konstnärerna. Det är målarinnorna som sätter lägger sista handen vid föremålen och gör att keramiken från den gamla Kähler-verkstaden får ett unikt och charmigt handgjort uttryck.


Signe Steffensen

Signe Steffensen arbetar som målarinna hos Kähler fram till 1934. Under den här tiden leder hon också arbetet i måleriateljén under en period. Hon mästrar hornmåleriet som är en ytterst besvärlig dekorationsteknik. De hornmålade keramikföremålen är aldrig identiska och blir en av de största försäljningsframgångarna i Kähler-verkstadens historia.


Stella Kähler

Stella Kähler är dotter till Herman August Kähler och gift med den konstnärliga ledaren Jens Thirslund. Stella Kähler gav sig med sin dämpade stil in på engoberingsdekorationerna, men hon gjorde också vissa försök med den röda lystern. Ett av dessa föremål säljs till Nationalmuseet i Stockholm 1914.


Tulle Emborg
Tulle Emborg arbetar på Kählers verkstad under 1930-talet och utvecklar i hög grad sin egen stil, dels när det gäller hornmåleri, men framför allt inom våtdekor. Här arbetar hon kreativt med både skedar och skakningar för att få färgerna att flyta samman. Hennes nära samarbete med Nils Kähler påminner mycket om de gamla Kähler-verken som präglades av klassiskt krukmakeri, och deras verk blir en stor försäljningsframgång.