General Information

Tillbaka
Om den här webplatsen

Webbplatsens innehåll, inklusive alla bilder och illustrationer, tillhör utan begränsningar Kähler med ensamrätt och skyddas av lagen om upphovsrätt samt övrig dansk lagstiftning.

Det är inte tillåtet att kopiera, reproducera, förvara eller överföra webbplatsens innehåll i någon som helst form eller på något som helst sätt utan föregående skriftligt tillstånd från Kähler. Det är dock tillåtet att använda webbplatsens innehåll för uteslutande icke-kommersiella ändamål, och auktoriserade Kähler-återförsäljare har också tillstånd att använda innehållet från webbplatsen för att sälja och marknadsföra Kählers produkter.

Det är inte tillåtet att ändra på storleksförhållanden eller färger i webbplatsens innehåll. Kähler ansvarar inte under några omständigheter för eller eller är ersättningsskyldiga för förluster eller skador som uppstår på grund av eventuella oriktigheter eller fel i webbplatsens innehåll, eller vid tredjeparts användning av innehållet enligt ovanstående beskrivning. Det är ditt eget ansvar att utvärdera all information och allt annat innehåll som finns tillgänglig via den här webbplatsen. Kähler förbehåller sig rätten att uppdatera material och information på den här webbplatsen utan föregående varning.

Om du har frågor om webbplasten, kontakta verkställande direktör Jesper Holst Schmidt på +45 55 72 02 91.