General Information

Tilbake
Om dette nettstedet

Nettstedets innhold, herunder alle bilder og illustrasjoner uten begrensninger, tilhører med enerett Kähler, og er beskyttet av loven om opphavsrett samt dansk lov. 

Det er ikke tillatt å kopiere, reprodusere, oppbevare eller overføre nettstedets innhold i noen som helst form eller på noen som helst måte uten forutgående skriftlig tillatelse fra Kähler. Det likevel tillatt å bruke nettstedets innhold til ikke-kommersielle formål, og autoriserte Kähler-forhandlere har tillatelse til å bruke innholdet fra nettstedet i forbindelse med salg og markedsføring av Kähler-produkter. 

Det er ikke tillatt å endre størrelsesforhold eller farger i nettstedets innhold. Kähler er ikke på noen måte ansvarlig eller erstatningspliktig for tap eller skader som forårsakes av, eller oppstår ved eventuelle unøyaktigheter og feil i nettstedets innhold eller ved tredjeparters bruk av innholdet, jf. ovenfor. Det er ditt ansvar å vurdere all informasjonen og annet innhold som er tilgjengelig via dette nettstedet. Kähler forbeholder seg retten til å oppdatere materiale og opplysninger på dette nettstedet uten forutgående varsel

For spørsmål om dette nettstedet, vennligst kontakt adm. dir. Jesper Holst Schmidt på +45 55 72 02 91.